ODVOD DIMA IN TOPLOTE 

NODT - RWA

 

motorni pogoni
 

sistem naravnega odvoda dima

sistem požarnih vrat

lsc-aio
 

dodatni nodt

Sistem požarnih vrat


Za pretok ljudi in premoženja

Sistemi za upravljanje s požarnimi vrati, so pomemben del preventivnega varstva pred požarom. Preprečevanje širjenja ognja in dima med požarnimi sektorji v stavbi je ključnega pomena. D+H Mechatronic je razvil kompaktni kontrolni sistema za ognjevarna vrata in sisteme za sproščanje drsnih vrat, kateri omogočajo pravilno premikanje ljudi in premoženja med posameznimi požarnimi sektorji. Okolica je nadzorovana z dimnimi senzorji, kateri zaznajo požar že v samem začetku, s tem pa aktivirajo samodejno zapiranje vrat med posameznimi sektorji.

Požarna vrata so v normalnem stanju odprta. V primeru požara se sprostijo in zaprejo ter služijo za ločevanje požarnih sektorjev. So nujen in nepogrešljiv del aktivne požarne zaščite. Preprečujejo širjenje dima in toplote med požarnimi sektorji v sosednje prostore. Stanje v prostoru spremljajo in nadzorujejo avtomatski javljalniki, ki s pomočjo krmilnih central samodejno zapirajo vrata. Zapiranje vrat po sprostitvi je avtomatsko ali v prostem teku.

Kontrolne enote za proženje držalnih magnetov - enokrilnih, dvokrilnih ali drsnih požarnih vrat. Možni priklopi za 0,4A in 2A izhodnih tokov. V povezavi z dimnimi detektorji in ročnimi sprostitvenimi tipkami.
Zunanja sprostitev je možna tudi preko požarne centrale.
Kontrolne plošče za požarna vrata

Kontrolne enote za proženje držalnih magnetov - enokrilnih, dvokrilnih ali drsnih požarnih vrat. Možni priklopi za 0,4A in 2A izhodnih tokov. V povezavi z dimnimi detektorji in ročnimi sprostitvenimi tipkami.
Zunanja sprostitev je možna tudi preko požarne centrale.

Krmilne centrale 


dh baz-2 web pro ein brandabschluss-steuerung fire-door-control     BAZ 2

dh baz-04 web pro ein brandabschluss-steuerung fire-door-control     BAZ 04

UPORABA:

- krmilna centrala za sproščanje držalnih magnetov požarnih vrat
- za požarna in drsna vrata


OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- kompaktna kontrolna enota za držalne magnete
- zunanje proženje preko vmesnika centralne požarne centrale
- ročno proženje možno preko sprostitvene tipke UT 4U
- priklop možen samo za dimne senzorje, ter držalne magnete, kateri so vpisani na listo kot ustrezni in IfB odobreni
- funkcija za reset - BAZ 2

TEHNIČNI PODATKI:

- napajanje: 230 VAC / 50 Hz
- izhod: 24 VDC max. 0,4 A (BAZ 04) oz. 24 VDC max. 2A (BAZ 2)

Več o krmilni centrali BAZ 2

Več o krmilni centrali BAZ 04


Možne razširitve - dodatki 

- UT 4U - sporstitvena tipka za nadometno montažo
- FO 1362 - optični dimni senzor, ki deluje na principu razprševanja
- FT 1262 - termični dimni senzor, ki deluje na principu temperaturne razlike
- različni držalni magneti in priključki

Več o dimnih senzorjih


Več o držalnih magnetih