ODVOD DIMA IN TOPLOTE 

NODT - RWA

 

motorni pogoni
 

sistem naravnega odvoda dima

sistem požarnih vrat

lsc-aio
 

dodatni nodt

Krmilne centrale - odvod dima in toplote ter kontrola ugodja prostorov

Osnova vseh krmilnih central je elektronika. Najsodobnejša tehnologija centralnih enot ponuja maksimalno zanesljivost in varnost. Sistemi so namenjeni odvodu dima in toplote (SHEV) ter naravnemu dnevnemu prezračevanju - zračenju (CNV). Z dodanimi tipkami, daljinskimi upravljalniki ter različnimi tipali, sistem samodejno regulira ugodje v prostoru. Mikroprocesorska tehnologija vgrajena v vseh napravah je osnova za kvalitetno požarno in naravno prezračevanje prostorov. Krmilne enote izpolnjujejo vse pogoje in imajo mednarodno priznana pooblastila ter akreditacije kot so VdS, TUV, EN.

dh fensterfassade window-facade v2 web sze rwa shev lueftung natural-ventilation
Zunanja sprostitev je možna tudi preko požarne centrale.

Krmilne centrale za odvod dima in toplote z možnostjo dnevnega prezračenja.

 

4503 4402 4408
 

4416 43xx